Jordakuten

Nu lanserar vi vad vi kallar för jordakuten. Öppen kl 00 - 24, sju dagar per vecka. Vi vill göra det smidigt för våra kunder. Kom när du vill. Förse dig med jord. Betala med Swish. Färdigt! 
OBS! Enda betalsätt är Swish!
Vi har satsat på kvalitetsjord från Hasselfors Garden och börjar med två av deras jordsorter: U-jord och P-jord. 
Du kan läsa mer om dem här:

https://www.hasselforsgarden.se/produkter/?categories=jord


Snart kommer även Biokol från Våneviks Gård och vi har även lite KRAV-godkänd gödsel på gång.

Slår det här väl ut, så utökar vi sortimentet. 

2023-02-26 18:34