Återvinning

I samarbete med TMR har vi nu kärl där man kan återvinna förpackningar, en så kallad
TMR-Retur. Här kan man lämna använda förpackningar av papper, plast och metall för
återvinning. Allt material som samlas in i TMR-Returen körs till certifierade
materialåtervinnare som ger förpackningar ett nytt liv.
Genom att erbjuda TMR-Returen hos oss vill vi kunna ge tillbaka till naturen och
samtidigt förbättra möjligheterna för oss som inte bor i storstaden. Det är tillsammans
som vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle och vi ser det här som ett naturligt steg
för oss i vårt arbete.
Vill du veta mer om TMR:s arbete kan du läsa mer på deras hemsida: www.tmr.se

2022-04-18 22:09