Besök

Om ni vill besöka vår gårdsbutik så är adressen:

Lagmanskvarn 8, 572 91 Oskarshamn

Vägbeskrivning

Österifrån: om du kommer från Oskarshamn kör väg 37/47 mot Högsby. Då du passerat en bensinstation samt en bilaffär på vänster sida, har du knappt 2 km kvar. Fortsätt rakt fram. Strax därefter kommer en skylt där det står Lagmanskvarn. Nu ser du snart hastighetsskyltar med begränsning 70 km/h. När du är framme vid skyltarna är du nästan framme hos oss. Sväng direkt höger efter busshållplatsen. In mellan två stenstolpar där det hänger två små röda stugor. Kör sedan upp till det gula huset.

Västerifrån: kör 37/47 mot Oskarshamn. När du har ca 6 km kvar till Oskarshamn, är du nästan framme. Då det kommer en sjö på höger sida ser du snart 70-skyltar samt fartkamera. Efter dessa kommer en trevägskorsning. Vi håller till på vänster sida om korsningen. Du ser ett stort gult hus på en höjd och en mindre röd stuga nedanför. Vår infart är precis efter korsningen på vänster sida. Kör in mellan två stenstolpar där det hänger två små röda stugor. Kör upp till det gula huset.


Söderifrån: (från Påskallavik via Skorpetorp): Följ vägen från Påskallavik, förbi Skorpetorp, Tjuståsa samt Forshult. När kör över en järnväg är det 1 km kvar. Kör tills vägen möter väg 37/47. När du är framme i denna korsning ser du vår tomt rakt över vägen. Korsa vägen snett åt höger och kör i mellan våra stenstolpar där det hänger två små röda stugor. Kör upp till det gula huset.

Välkommen till Röda Stugan - En gårdsbutik nära Vimmerby